Ziekmelden of afmelden Schoolexamenonderdelen voor leerlingen uit 4H, 5H, 4V, 5V en 6V 

Indien een leerling niet kan deelnemen aan een Schoolexamenonderdeel (SE, PO, presentatie, mondeling examen) op het door de school vastgestelde moment, dan moet een leerling tijdig afgemeld worden met vermelding van de reden. (Zie ook het Examenreglement 2020-2021 artikel 6: Aanwezigheid en verhindering)

Afmelding kan voorafgaand aan de afname gedaan worden of uiterlijk op de dag van de afname zelf. U kunt voor deze afmelding bellen met de receptie van de school: 0346-258060 tussen 07.45 en 08.00 uur. U wordt dan doorverbonden met iemand van het examensecretariaat of van de examencommissie. Zij vragen u ook of u informatie kunt geven over de vermoedelijke duur van de afwezigheid. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen zichzelf afmelden.
Let op: Naast de telefonische afmelding moet op dezelfde dag vóór 08.00 uur een schriftelijke bevestiging van afwezigheid gestuurd worden naar examen@broklede.nl.


PTA – wijzigingen en errata

wijziging 4 havo geschiedenis – 01-06-2021

wijziging 4 havo scheikunde – 27-05-2021

wijziging 4 vwo scheikunde – 27-05-2021

wijziging 5 vwo scheikunde – 27-05-2021

wijziging 5 vwo maatschappijwetenschappen 2021 – 12-05-2021

wijziging 6 vwo NLT 2021 – 31-03-2021

wijziging 5 havo tekenen 2021 – 12-03-2021

wijziging 5 havo wiskunde A 2021 – 05-02-2021

wijziging 5 havo scheikunde 2021 – 26-01-2021

wijziging 4 tvwo GLC 2021 – 15-01-2021

wijziging 4 tvwo GLC 2021-bijlage – 15-01-2021

wijziging 4 havo informatica – 11-12-2020

wijziging 6 vwo IB Engels – 1-12-2020

wijziging 6 vwo biologie – 20-11-2020

wijziging 5 havo natuurkunde – 26-10-2020

wijziging 6 vwo informatica – 08-10-2020