Ziekmelden of afmelden Schoolexamenonderdelen voor leerlingen uit 4H, 5H, 4V, 5V en 6V 

Indien een leerling niet kan deelnemen aan een Schoolexamenonderdeel (SE, PO, presentatie, mondeling examen) op het door de school vastgestelde moment, dan moet een leerling tijdig afgemeld worden met vermelding van de reden. (Zie ook het Examenreglement 2020-2021 artikel 6: Aanwezigheid en verhindering)

Afmelding kan voorafgaand aan de afname gedaan worden of uiterlijk op de dag van de afname zelf. U kunt voor deze afmelding bellen met de receptie van de school: 0346-258060 tussen 7.30 en 8.00 uur. U wordt dan doorverbonden met iemand van het examensecretariaat of van de examencommissie. Zij vragen u ook of u informatie kunt geven over de vermoedelijke duur van de afwezigheid. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen zichzelf afmelden.


PTA – wijzigingen en errata

wijziging 6 vwo biologie – 20-11-2020

wijziging 5 havo natuurkunde – 26-10-2020

wijziging 6 vwo informatica – 08-10-2020