Examens

Slaag-/zakregeling 2023-2024
havo
vwo

Ziekmelden of afmelden schoolexamenonderdelen voor leerlingen uit 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo 

Indien een leerling niet kan deelnemen aan een schoolexamenonderdeel (SE, PO, presentatie, mondeling examen) op het door de school vastgestelde moment, dan moet een leerling tijdig afgemeld worden met vermelding van de reden. Zie ook het examenreglement. Aanwezigheid en verhindering.

Afmelding kan voorafgaand aan de afname gedaan worden of uiterlijk op de dag van de afname zelf. U/je kunt voor deze afmelding bellen met de receptie van de school: 0346-258060 tussen 07.45 en 08.00 uur. U/je wordt doorverbonden met iemand van het examensecretariaat of van de examencommissie. Zij informeren naar de vermoedelijke duur van de afwezigheid. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen zichzelf afmelden.
Let op: naast de telefonische afmelding moet op dezelfde dag vóór 08.00 uur een schriftelijke bevestiging van afwezigheid gestuurd worden naar examen@broklede.nl.