Ouderraad

We zijn als Ouderraad nauw betrokken bij Broklede en dat zie je terug in de verschillende commissies voor onze activiteiten: Thema-avonden voor ouders, Social Events, Beroepskeuze, Onderwijskwaliteit en Communicatie.
Er zijn al veel goede veranderingen bij Broklede die de school nog beter maken en klaar voor de toekomst. De arbeidsmarkt verandert snel en de school zal daar dicht op moeten blijven zitten. Contact opnemen kan via ons mailadres: ouderraad@broklede.nl

Wat doen wij?

De ouderraad heeft haar activiteiten ondergebracht in vier commissies aan de hand van de volgende thema’s:

Social Events Commissie
Deze commissie ondersteunt de school bij evenementen zoals informatieavonden voor ouders, kerstactiviteit, diploma-uitreiking en het Open Huis.

Thema-avond Commissie
Deze commissie organiseert specifieke themabijeenkomsten voor ouders/verzorgers over actuele onderwerpen, zoals gebruik van social media, pesten, drank en drugs en omgaan met geld.

Commissie ondersteuning beroepsoriëntatie
Deze commissie ondersteunt de school bij het zoeken naar passende expertise in de fase dat de leerlingen keuzes moeten maken voor vervolgopleidingen. Bijvoorbeeld door medewerking van ouders/verzorgers over hun beroep of opleiding tijdens de beroepsvoorlichting aan leerlingen van de bovenbouw.

Communicatie Commissie
Verzorgt namens de ouderrraad de communicatie naar ouders/verzorgers in samenspraak met school.

 

‘Voor, door en met ouders’, daar staat de ouderraad voor.