Ouderraad

Broklede heeft een zeer actieve en goed georganiseerde ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer één keer per twee maanden. De ouderraad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten. Zo streven we ernaar dat er ook ouders participeren in de oudergeleding van de MR. Op dit moment hebben twee ouders hierin zitting. Er is regelmatig overleg met de leden van de schoolleiding, waaronder de rector-bestuurder. In dat overleg bespreekt en adviseert de raad, gevraagd en ongevraagd over verschillende schoolzaken.
De ouderraad organiseert zelf een aantal activiteiten en/of werkt mee aan door de school georganiseerde activiteiten, zoals ondersteuning bij ouderavond, open huis en inspiratiedag. Ter verantwoording organiseert de ouderraad een jaarvergadering met op de agenda een onderwerp van algemeen belang naast huishoudelijke onderwerpen.

Het e-mailadres is: ouderraad@broklede.nl

Wie zijn wij?

Wat doen wij?

De ouderraad heeft haar activiteiten ondergebracht in vier commissies aan de hand van de volgende thema’s:

Social Events Commissie
Deze commissie ondersteunt de school bij evenementen zoals informatieavonden voor ouders, kerstactiviteit, diploma-uitreiking en het Open Huis.

Thema-avond Commissie
Deze commissie organiseert specifieke themabijeenkomsten voor ouders/verzorgers over actuele onderwerpen, zoals gebruik van social media, pesten, drank en drugs en omgaan met geld.

Commissie ondersteuning beroepsoriëntatie
Deze commissie ondersteunt de school bij het zoeken naar passende expertise in de fase dat de leerlingen keuzes moeten maken voor vervolgopleidingen. Bijvoorbeeld door medewerking van ouders/verzorgers over hun beroep of opleiding tijdens de beroepsvoorlichting aan leerlingen van de bovenbouw.

Communicatie Commissie
Verzorgt namens de ouderrraad de communicatie naar ouders/verzorgers in samenspraak met school.

 

‘Voor, door en met ouders’, daar staat de ouderraad voor.