Ouderbijdrage tweetalig onderwijs

Veel tto-scholen vragen een ouderbijdrage voor deelname aan het tweetalig onderwijs. Daarvan worden bijvoorbeeld extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en extra taalcertificaten of andere examens betaald.
De bijdrage verschilt per school. Voor RSG Broklede geldt een eigen bijdrage van € 315,-. 

De bijdrage is vrijwillig. Het niet betalen van de bijdrage kan dus niet leiden tot het uitsluiting van activiteiten.

Hieronder wordt in algemene termen uiteengezet waar de ouderbijdrage tto aan besteed wordt.
Een deel ziet u terug in concrete activiteiten als de Engelstalige toneelgroepen en andere workshops die wij inkopen speciaal voor de tto-klassen.
Een ander deel gaat naar het lidmaatschap van verschillende netwerken, zoals het Nuffic, E- twinning en Eumind. Het Nuffic, voorheen Europees platform, is het orgaan dat controleert of wij de kwaliteit van ons tweetalige onderwijs op het juiste niveau aanbieden en dat ons het predicaat ‘Senior TTO school’ verleent. E-twinning en Eumind zijn platforms die het mogelijk maken om projecten te doen met scholen wereldwijd.
Dan zijn er de bijdragen die we betalen aan instanties als Anglia en International Baccaulaureate, waar de examenprogramma’s aan het eind van het derde leerjaar (Engels op B2 of C1 niveau) en in de laatste twee jaren voor het eindexamen (English language and Literature) vandaan komen.
De examengelden die per leerling gerekend worden berekenen wij niet in het betreffende jaar aan de ouders door, u spaart daar als het ware voor.
Dat geldt ook voor de uitwisseling in de onderbouw en andere excursies en projectweken die exclusief zijn voor het tto in de verschillende leerjaren. U betaalt dus niet precies per jaar wat er in dat jaar uitgegeven wordt.

Er gaat ook geld naar extra scholing van docenten, Engelstalige boeken en visitaties van het Nuffic – het predicaat ‘Senior school’ wordt elke vijf jaar opnieuw verleend.
De vergoeding van het ministerie voorziet niet in de bovenstaande kosten, vandaar dat we die moeten doorberekenen aan ouders.