18 april – Goede Vrijdag is een roostervrije dag (leerlingen vrij)