Talent­ontwikkeling

Ruimte geven voor de talenten van elke leerling is niet alleen belangrijk, maar het zorgt ook voor een sprankelende school waar veel meer gebeurt dan het opleiden voor een diploma. In dit kader bieden we al onze leerlingen uit de onderbouw een afwisselend Talentprogramma aan. Voor de brugklas bestaat dit programma uit zeven onderdelen: drama, techniek, muziek, filosofie, journalistiek, bèta en robotica. 
Onze tweetalige opleiding is ook een voorbeeld is van een talentprogramma.

Wat houden deze onderdelen allemaal in?

Bij techniek maken de leerlingen een mini-skateboard, bij bèta leren ze van alles over geluid, bij journalistiek, robotica en filosofie leren ze de basisbeginselen, bij drama gaan ze aan de slag met verschillende theatertechnieken, bij muziek met percussie en het schrijven van teksten. We bieden deze onderdelen aan in een zogenaamde carrouselvorm: de klas volgt vier weken langs één van de onderdelen en gaat dan vervolgens door naar het volgende onderdeel. Aan het eind van het schooljaar heeft een klas zo alle onderdelen gevolgd. Talent staat in Magister ingeroosterd op maandag het zevende uur.

In het tweede en derde leerjaar hebben de leerling de mogelijkheid om met één van deze onderdelen verder te gaan. In deze leerjaren werken we met blokken van acht weken en is het facultatief voor de leerlingen. Voorafgaand aan de start van een nieuw blok krijgen de leerlingen een link waarmee ze zich kunnen aanmelden voor één van de onderdelen. Leerlingen kunnen kiezen uit improvisatietheater, skateboard maken, CSI-forensisch onderzoek, Robotica en Filosofie. Daarnaast kunnen ze zich aanmelden voor de schoolband en/of kunnen ze de redactie van de schoolkrant versterken. Ook is elke donderdag de Maakplaats open voor alle leerlingen die graag iets creatiefs willen doen.

Daarnaast zijn er op Broklede veel leerlingen die deelnemen aan programma’s die opleiden voor een taalcertificaat zoals Cambridge, DELF en Goethe. Ook is er een intensieve samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met Nijenrode voor leerlingen die zich willen verdiepen in bètaprogramma’s of meer talent hebben op economisch gebied.

Speciaal voor de bètatalenten zijn er interessante programma’s:

Onderzoek en technisch ontwerpen
Tijdens de reguliere lesuren natuurkunde, scheikunde en biologie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het doen van onderzoek in ons bètalab (practicumruimte). Het onderzoek begint tijdens de practicumuren in de onderbouw en eindigt met een zelfstandig onderzoek (profielwerkstuk) in het eindexamenjaar. Het technisch ontwerpen begint in de eerste twee leerjaren bij het vak techniek en wordt voortgezet bij het vak natuurkunde.

Inspiratiedag
De inspiratiedag is een dag waarop we leerlingen enthousiast proberen te maken voor onderwerpen uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. Deze dag wordt niet elk jaar georganiseerd.

De onderbouwleerlingen nemen klassikaal aan een aantal onderdelen deel, zoals CSI-project, planetarium, bruggen bouwen, duurzaam koken.

Voor de bovenbouwleerlingen bestaat het programma o.a. uit een hoofdact, RINO Freezing Physics, lezingen, ontmoet & groet. Verder is er een markt waarop leerlingen en gasten inspirerende zaken demonstreren.

BÈTA partners
Al meer dan 15 jaar maakt Broklede deel uit van bètapartners. Dat is een samenwerkingsverband met andere middelbare scholen en het vervolgonderwijs (hbo en universiteit). We delen bèta-activiteiten met andere scholen, en krijgen via bètapartners subsidies voor projecten. Daarnaast werken we met de universiteiten en hogescholen aan een betere aansluiting op het bètavervolgonderwijs en kunnen we gebruikmaken van bijvoorbeeld practicumfaciliteiten op universiteit en hogeschool. Zo lopen we voorop in de ontwikkelingen en vernieuwingen in het bèta-onderwijs.

BÈTA excellent
Op Broklede kunnen excellente leerlingen kiezen uit vele uitdagende projecten op bètagebied. Leerlingen kunnen speciale masterclasses en workshops volgen bij diverse universiteiten. Ook wordt er door het jaar heen deelgenomen aan diverse olympiades (wedstrijden) van de verschillende bètavakken.