Talent­ontwikkeling

Broklede is een voorloper op het gebied van talentonderwijs. Ruimte geven voor de talenten van elke leerling is niet alleen belangrijk, maar het zorgt ook voor een sprankelende school waar veel meer gebeurt dan het opleiden voor een diploma. Het spreekt voor zich dat onze tweetalige opleiding het meest in het oog springende voorbeeld is van een talentprogramma, maar ook de leerlingen in onze reguliere stroom hebben ruime mogelijkheden om hun talenten te laten zien en verder te ontwikkelen.

In de onderbouw maken leerlingen kennis met verschillende talentprogramma’s en kan een keuze worden gemaakt voor één van deze programma’s.

In de bovenbouw kun je kiezen uit een groot aanbod aan keuzevakken: bedrijfseconomie, wiskunde D, Natuur Leven en Techniek (NLT), tekenen of informatica.

Daarnaast zijn er op Broklede veel leerlingen die deelnemen aan programma’s die opleiden voor een taalcertificaat zoals Cambridge, DELF en Goethe. Ook is er een intensieve samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met Nijenrode voor leerlingen die zich willen verdiepen in bètaprogramma’s of meer talent hebben op economisch gebied.

Speciaal voor de bètatalenten zijn er interessante programma’s:

Onderzoek en technisch ontwerpen
Tijdens de reguliere lesuren natuurkunde, scheikunde en biologie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het doen van onderzoek in ons bètalab (practicumruimte). Het onderzoek begint tijdens de practicumuren in de onderbouw en eindigt met een zelfstandig onderzoek (profielwerkstuk) in het eindexamenjaar. Het technisch ontwerpen begint in de eerste twee leerjaren bij het vak techniek en wordt voortgezet bij het vak natuurkunde.

Inspiratiedag
De inspiratiedag is een dag waarop we leerlingen enthousiast proberen te maken voor onderwerpen uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. Deze dag wordt niet elk jaar georganiseerd.

De onderbouwleerlingen nemen klassikaal aan een aantal onderdelen deel, zoals CSI-project, planetarium, bruggen bouwen, duurzaam koken.

Voor de bovenbouwleerlingen bestaat het programma o.a. uit een hoofdact, RINO Freezing Physics, lezingen, ontmoet & groet. Verder is er een markt waarop leerlingen en gasten inspirerende zaken demonstreren.

BÈTA partners
Al meer dan 15 jaar maakt Broklede deel uit van bètapartners. Dat is een samenwerkingsverband met andere middelbare scholen en het vervolgonderwijs (hbo en universiteit). We delen bèta-activiteiten met andere scholen, en krijgen via bètapartners subsidies voor projecten. Daarnaast werken we met de universiteiten en hogescholen aan een betere aansluiting op het bètavervolgonderwijs en kunnen we gebruikmaken van bijvoorbeeld practicumfaciliteiten op universiteit en hogeschool. Zo lopen we voorop in de ontwikkelingen en vernieuwingen in het bèta-onderwijs.

BÈTA excellent
Op Broklede kunnen excellente leerlingen kiezen uit vele uitdagende projecten op bètagebied. Leerlingen kunnen speciale masterclasses en workshops volgen bij diverse universiteiten. Ook wordt er door het jaar heen deelgenomen aan diverse olympiades (wedstrijden) van de verschillende bètavakken.