Waarom Broklede?

RSG Broklede is een regionale scholengemeenschap voor (tweetalig) havo, havo-vwo en (tweetalig) vwo. Onze leerlingen komen niet alleen uit Breukelen, maar ook uit omliggende dorpen en uit Utrecht. Broklede heeft ruim 1100 leerlingen, 55 lokalen en 115 medewerkers. Toch voelt Broklede als een redelijk kleine school met veel persoonlijke aandacht. De school is in tweeën gedeeld; onderbouw (klas 1 t/m 3) en bovenbouw (klas 4 t/m 6) hebben grotendeels eigen lokalen en gescheiden fietsenstallingen. Alle leerlingen hebben een eigen mentor die hen persoonlijk kent.

Op Broklede verwelkomen we iedereen en zetten we ons in voor onderling begrip en respect. We benutten onze talenten om samen van en met elkaar te leren en verantwoordelijkheid te nemen voor een betere wereld. Broklede is een school waar kennis en ervaring met enthousiasme gedeeld worden. We zijn nieuwsgierig en kritisch, richten de blik naar buiten, en gaan in gesprek over wat we zien en wie we zijn. Samen halen we het beste uit onszelf en elkaar.

Ontwikkel je talenten op Broklede!