Verlof aanvragen

Verzoek om toestemming voor verlof wegens bijzondere omstandigheden moet minstens één maand voor de aanvang van het verlof ingediend worden. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de verzuimcoördinator via verzuim@broklede.nl. Buiten de reguliere lestijden en vastgestelde vakanties kunnen leerlingen niet op vakantie.