Aanmelden
Lotingsprocedure tweetalig onderwijs
Aanmelden voor brugklas

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.
Op naarhetvo.nl kunt u de informatie die u van de basisschool krijgt nalezen. In het menu voor ouders vindt u handige links en veelgestelde vragen. Een overzicht van cijfers over de overstap vindt u onder naarhetvo.nl/procedure.

Ouderinformatie Utrecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

Ouderinformatie Stichtse Vecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

De basisschool is verantwoordelijk voor de aanmelding van hun leerling(en).
De meeste scholen binnen de regio werken met Onderwijs Transparant. De scholen die hier niet mee werken kunnen kunnen leerling(en) aanmelden via onderstaande formulieren:OKR Naar het VO Utrecht en Stichtse Vecht 2023-2024
Machtigingformulier aanmelding VO 2023-2024

De basisschool is verantwoordelijk voor de aanmelding van hun leerling(en).
De meeste scholen binnen de regio werken met Onderwijs Transparant. De scholen die hier niet mee werken kunnen kunnen leerling(en) aanmelden via onderstaande formulieren:

OKR Naar het VO Utrecht en Stichtse Vecht 2023-2024
Machtigingformulier aanmelding VO 2023-2024

Voor Broklede geldt dat we een plaatsingsgarantie bieden. Voor tweetalig onderwijs geldt
echter dat wellicht niet iedereen geplaatst kan worden in de tweetalige stroom. Dat hangt af
van het aantal aanmeldingen. Wie eventueel uitgeloot wordt, bieden we een plaats in onze
reguliere stroom.

 

Naar de brugklas? Klik op de foto hieronder voor de flyer van schooljaar 2024-2025.