Aanmelden
Aanmelden voor brugklas

POVO Procedure Utrecht 2021-2022

POVO Procedure Stichtse Vecht 2021-2022

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.
Op naarhetvo.nl kunt u de informatie die u van de basisschool krijgt nalezen. In het menu voor ouders vindt u handige links en veelgestelde vragen. Een overzicht van cijfers over de overstap vindt u onder naarhetvo.nl/procedure.

Ouderinformatie Utrecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

Ouderinformatie Stichtse Vecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

Aanmeldformulier onderbouw – schooljaar 2022-20223

Aanmelding tweetalig onderwijs 2022-2023
De intakegesprekken voor de leerlingen die zich aanmelden voor thavo of tvwo worden op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 gehouden.  
Zij worden hiervoor per mail uitgenodigd door het leerlingensecretariaat.