Aanmelden
Aanmelden voor brugklas

POVO Procedure Utrecht 2021-2022

POVO Procedure Stichtse Vecht 2021-2022

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.
Op naarhetvo.nl kunt u de informatie die u van de basisschool krijgt nalezen. In het menu voor ouders vindt u handige links en veelgestelde vragen. Een overzicht van cijfers over de overstap vindt u onder naarhetvo.nl/procedure.

Ouderinformatie Utrecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

Ouderinformatie Stichtse Vecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

Aanmeldformulier onderbouw – schooljaar 2022-20223

Aanmelding tweetalig onderwijs 2022-2023
De intakegesprekken voor de leerlingen die zich aanmelden voor thavo of tvwo worden in maart 2022 gehouden; de exacte data worden later bekend gemaakt.
Zij worden hiervoor uitgenodigd door het leerlingensecretariaat.