Klankbordgroepen

We werken met klankbordgroepen waarin de leerlingen uit alle leerjaren vertegenwoordigd zijn. De leerlingen denken met de afdelingsleider mee over het onderwijs in hun leerjaar en de organisatie daarvan.