Decanaat

Bij het decanaat op RSG Broklede kunnen leerlingen (en ouders) terecht met vragen over profiel- en studiekeuze. De decaan heeft up-to-date informatie en onderhoudt nauwe contacten met vervolgopleidingen. Samen met de mentoren bereidt de decaan de leerlingen voor op deze keuzes. Dit noemen we LOB, studieloopbaanontwikkeling en -begeleiding. Belangrijke aspecten hierbij zijn het leren reflecteren op je eigen kwaliteiten (wat kan ik? wie ben ik?) en je motieven (wat vind ik belangrijk en waardevol?). Ook stimuleren we de leerlingen om kennis te maken met verschillende beroepen en om een eigen netwerk op te bouwen. Uiteindelijk is de leerling zelf aan zet en kan hij/zij een plan van aanpak maken en stappen zetten in zijn/haar loopbaanontwikkeling.

Betrouwbare en actuele informatie is ook te vinden op de website www.studiekeuze123.nl

Voor profielkiezers

Voor studiekiezers

Voor ouders