Aanmelden 1e leerjaar
Voor havo, havo/vwo en vwo bieden we plaatsingsgarantie op basis van het basisschooladvies.
Voor tweetalig vwo geldt dat wellicht niet iedereen geplaatst kan worden in de tweetalige stroom. Dat hangt af van het aantal aanmeldingen.
Lotingsprocedure tweetalig onderwijs
Wie eventueel uitgeloot wordt, bieden we een plaats in onze reguliere vwo-stroom.

Procedure naar het VO – Stichtse Vecht 2023-2024

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.
Op naarhetvo.nl kunt u de informatie die u van de basisschool krijgt nalezen. In het menu voor ouders vindt u handige links en veelgestelde vragen. Een overzicht van cijfers over de overstap vindt u onder naarhetvo.nl/procedure.

Ouderinformatie Utrecht en Stichtse Vecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.
Definitieve procedure toelating 1e leerjaar – 2024-2025

Aanmelding vanaf het 2e leerjaar
VO-VO-procedure (Sterk VO) – 2e leerjaar en hoger
Procedure toelating 2e leerjaar en hoger – 2024-2025

Ben je geïnteresseerd in onze school, laat dat dan weten aan de mentor van je huidige school. Scholen binnen de regio werken met een digitale overdracht via OT (Onderwijs Transparant). Dit betekent dat de aanmelding via je huidige school loopt. Scholen buiten de regio doen de digitale aanmelding via OSO (Overstapservice Onderwijs).
Je kunt ook instromen vanuit het MBO. In dat geval neem je contact op met de leerlingenadministratie@broklede.nl van onze school voor een aanmeldformulier of download het formulier hieronder. Verstuur het ingevulde formulier per mail of naar het corrspondentieadres zoals vermeld onderaan het formulier.
Nadat we via je huidige school bericht hebben gehad dat je aangemeld bent ontvang je een bevestiging per mail. Wij nemen daarna contact met je op voor een persoonlijk gesprek.

Klik op de foto hieronder om de bovenbouwflyer te openen.

2023-2024

2024-2025