De procedures voor 2023-2024 worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

In ronde 1 loten wij niet. Voor tweetalig onderwijs geldt echter dat wellicht niet iedereen geplaatst kan worden in de tweetalige stroom. Dat hangt af van het aantal aanmeldingen. Wie eventueel uitgeloot wordt, bieden we een plaats in onze reguliere stroom.

Procedure naar het VO – Stichtse Vecht 2023-2024

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.
Op naarhetvo.nl kunt u de informatie die u van de basisschool krijgt nalezen. In het menu voor ouders vindt u handige links en veelgestelde vragen. Een overzicht van cijfers over de overstap vindt u onder naarhetvo.nl/procedure.

Ouderinformatie Utrecht en Stichtse Vecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

Definitieve procedure toelating 1e leerjaar – 2023-2024
Procedure toelating 2e leerjaar en hoger – 2023-2024