Ziekmelden

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan wordt hij/zij door één van de ouders/verzorgers voor 08.30 uur telefonisch ziek gemeld bij een van de conciërges (0346-258060).
Na het 1e en 2e lesuur wordt contact opgenomen met (de ouders/verzorgers van) leerlingen, die zich niet hebben afgemeld. Afwezigheid die kan worden voorzien (bv. tandartsbezoek) dient uiterlijk één dag van tevoren schriftelijk te worden gemeld. Het briefje bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam leerling, klas, datum, uur, reden afwezigheid. Het briefje is ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Schriftelijke meldingen kunnen ook gemaild worden naar verzuim@broklede.nl.

Ziekmelden of afmelden schoolexamenonderdelen voor leerlingen uit 4H, 5H, 4V, 5V en 6V 

Indien een leerling niet kan deelnemen aan een Schoolexamenonderdeel (SE, PO, presentatie, mondeling examen) op het door de school vastgestelde moment, dan moet een leerling tijdig afgemeld worden met vermelding van de reden. (Zie ook het Examenreglement 2020-2021 artikel 6: Aanwezigheid en verhindering)

Afmelding kan voorafgaand aan de afname gedaan worden of uiterlijk op de dag van de afname zelf. U kunt voor deze afmelding bellen met de receptie van de school: 0346-258060 tussen 07.45 en 08.00 uur. U wordt dan doorverbonden met iemand van het examensecretariaat of van de examencommissie. Zij vragen u ook of u informatie kunt geven over de vermoedelijke duur van de afwezigheid. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen zichzelf afmelden.
Let op: Naast de telefonische afmelding moet op dezelfde dag vóór 08.00 uur een schriftelijke bevestiging van afwezigheid gestuurd worden naar examen@broklede.nl.