Tweetalig onderwijs

TWEETALIG ONDERWIJS: A CHALLENGE FOR YOU?

Herken jij jezelf in het profiel van een tweetalige leerling?

TWEETALIG VWO

Jij

 • Houdt van een uitdaging
 • Bent nieuwsgiering en onderzoekend van aard
 • Bent geïnteresseerd in de wereld om je heen
 • Staat open voor culturen en ideeën van anderen, uit alle hoeken van de wereld
 • Wil hier graag meer over weten
 • Wil graag heel goed Engels leren
 • Hebt aanleg voor talen, sociale en communicatieve vaardigheden, of wil hier juist heel  graag aan werken en in groeien
 • Bent niet bang om fouten te maken, en daar dan weer van te leren
 • Wil goed voorbereid zijn op de wereld na je schooltijd – jij wil graag een wereldburger worden
 • Bent bereid om hiervoor wat extra’s te doen…
 • … en misschien ook wat risico’s te nemen!

 

Nieuwsgierig geworden? Lees hieronder meer over het tweetalig onderwijs.

WAAROM TWEETALIG?
De wereld om je heen wordt kleiner. Het is geen enkel probleem om in contact te komen met mensen uit andere landen en werelddelen. Ook als je straks studeert of werkt, leg je al snel internationale contacten waarbij Engels meestal de voertaal is. Met tweetalig onderwijs stelt Broklede je in staat om daarvoor nu al een stevige basis te leggen. Je bereidt jezelf met deze keuze voor op wereldburgerschap. Je bent je bewust van jezelf en van de mensen om je heen en benadert wereldwijde vraagstukken vanuit meerdere (culturele) perspectieven.

EEN EUROPEES IDEE
Tweetalig onderwijs wordt al jaren door de Europese Unie en de Nederlandse overheid gestimuleerd. Het tweetalig onderwijs op Broklede voldoet aan alle kwaliteitseisen en is goedgekeurd door Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs waarbij onze school ook is aangesloten.

HET WENT SNEL
Bij tweetalig onderwijs begin je met vijf uur Engels per week en volg je minstens de helft van de vakken in het Engels. Je spreekt en schrijft bij deze vakken uitsluitend in het Engels en ook huiswerk, overhoringen en toetsen maak je in het Engels. Dat lijkt misschien moeilijk, maar het went best snel.

EXTRA BAGAGE
Tweetalig onderwijs is meer dan lessen volgen in het Engels. Je maakt kennis met de manier waarop mensen uit andere delen van de wereld aankijken tegen allerlei culturele en maatschappelijke onderwerpen. Er zijn uitwisselingsprojecten geweest met scholen in Duitsland, Denemarken, India en Uganda. Voor de meeste leerlingen zijn dit bijzondere ervaringen die een positief effect hebben op hun wereldbeeld, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tweetalig onderwijs biedt daarnaast meer projectmatig onderwijs en geeft je extra bagage, die je in de toekomst goed kunt gebruiken.

IETS VOOR JOU?
Om te bepalen of tweetalig onderwijs iets voor jou is, gaan we onder andere af op het advies van je basisschool. Daarnaast doe je een ‘matching’: een test in het Nederlands om te kijken of begrijpend lezen je goed af gaat, en krijg je een gesprek, zodat we zeker weten dat jij de goede keuze maakt.

EXTRA KOSTEN
Broklede vraagt voor het tweetalig onderwijs jaarlijks een extra ouderbijdrage in verband met de extra kosten voor materiaal en onderdelen van het programma die alleen bedoeld zijn voor leerlingen uit de tweetalige klassen. De buitenschoolse activiteiten die we organiseren zijn een verplicht onderdeel van het programma. De hoogte van dit bedrag is € 330,-.
Hier leest u meer over de tto-bijdrage

Ouders voor wie dat een probleem is, kunnen een beroep doen op een speciale regeling.

INTERNATIONAAL ERKENDE DIPLOMA’S
Aan het einde van het derde leerjaar nemen alle leerlingen deel aan het Engelstalige Anglia examen op niveau B2 of C1 van het ERK (Europees Referentiekader voor talen). Leerlingen die in de bovenbouw verder gaan met tweetalig onderwijs, behalen daarnaast ook het International Baccalaureate (IB) voor het vak Engels. Havo doet het IB English Language B programma, en vwo het IB Language and Literature A programma. Deze wereldwijd erkende certificaten bieden je samen met je diploma meer mogelijkheden voor internationale opleidingen. Leerlingen krijgen daarnaast nog hun tweetalig onderwijs certificaten: het Junior Certificate aan het eind van het derde leerjaar, en het Senior Certificate aan het eind van 5 havo of 6 vwo.

Wil je graag meer weten? Lees ook gerust onze FAQ door, of ga op onderzoek uit op de website van het Nuffic, het landelijk netwerk voor internationalisering in het onderwijs waar onze school aan gekoppeld is.

Frequently Asked Questions

Ik heb dyslexie. En nu?
Ook leerlingen met dyslexie zijn welkom op onze tweetalige stroom. Het gaat ons namelijk om jouw motivatie, inzet en enthousiasme! We vragen je wel om er extra goed over na te denken: je zal immers extra veel met (vreemde) talen bezig zijn en dat kan soms een te hoge drempel zijn, ondanks je harde werk.

Ik heb op school bijna geen Engels gehad. Moet je al wat kunnen?
Nee hoor, wij krijgen leerlingen binnen op allerlei verschillende niveaus. Iedereen is welkom. Sommige leerlingen moeten de eerste weken net wat meer investeren dan anderen, maar je zult al snel merken dat de niveaus gelijktrekken.

Ik ben op zoek naar hoogbegaafdenonderwijs. Ben ik bij jullie aan het juiste adres?
Tweetalig onderwijs is bedoeld voor alle leerlingen die zich in het bovenstaande profiel herkennen. Het is geen vervanging voor hoogbegaafdenonderwijs. Wat je leert, hoe je je ontwikkelt en hoe je open staat voor de wereld om je heen tijdens je opleiding is belangrijker dan wat je van te voren te bieden hebt. Heb je een vwo+ advies, dan kun je bij ons kiezen voor zowel vwo als tweetalig vwo. Heb jij meer uitdaging nodig? Dan kunnen we binnen de school kijken naar maatwerk.

Als ik zoveel in het Engels doe, leer ik dan nog wel Nederlands?
Juist wel! Hoe meer je met talen in het algemeen bezig bent, hoe beter je taalgevoel wordt. Niet gerustgesteld? Het Nuffic, het landelijk netwerk voor internationalisering in het onderwijs waarbij ook onze school is aangesloten, houdt er toezicht op dat leerlingen op tweetalige scholen in Nederland gemiddeld niet lager scoren op hun examen Nederlands dan leerlingen binnen de reguliere stroom. Ook Broklede voldoet aan deze eis. Sterker nog, onderzoek toont aan dat tweetalige leerlingen gemiddeld hoger scoren op het eindexamen Nederlands!

Meer informatie

Voor ouders en leerlingen:
Zoek je naar meer antwoorden over het tweetalige onderwijs (tto) in het algemeen? Kijk ook eens op ikkiestto.nl/veelgestelde-vragen.

Voor ouders:
Wilt u meer weten over het Nuffic als organisatie? Kijk ook eens op de site van Nuffic/over-ons/wie-zijn-wij

Wilt u meer weten over onderzoek naar tweetalig onderwijs, en de voordelen van deze onderwijsvorm? Kijk eens op Nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-onderwijs/onderzoek-naar-tweetalig-onderwijs