Schoolleiding

De directie van de school bestaat uit:

Rector-bestuurder – de heer Dick Frantzen
Plv. rector/conrector – mevrouw Nicole Voorn
Directeur bedrijfsvoering – de heer Frank van de Kamp
Bevoegd gezag – de heer Dick Frantzen

Afdelingsleiders
1/2/3 (t)havo, 1/2 havo/vwo – mevrouw Stephanie Mugie
4/5 (t)havo – de heer Michiel van der Struik
1/2/3 (t)vwo – de heer Arjan Luiten
4/5/6 (t)vwo – mevrouw Hester Neppelenbroek