Schoolleiding

De directie van de school bestaat uit:

Rector-bestuurder – de heer Dick Frantzen
Plv. rector/conrector – mevrouw Monique Hoogduin
Directeur bedrijfsvoering – de heer Frank van de Kamp

Afdelingsleiders
1/2/3 (t)havo, 1/2 havo/vwo – mevrouw Christel Wets (a.i.)
4/5 (t)havo – mevrouw Annie Noltes
1/2/3 (t)vwo – de heer Martijn van Veldhuizen
4/5/6 (t)vwo – mevrouw Hester Neppelenbroek