Visie en missie

Missie

Broklede is een school waar kennis en ervaringen met enthousiasme gedeeld worden. Vanuit een nieuwsgierige en kritische grondhouding maken wij bewuste keuzes die bij onze talenten passen. Onze ontwikkeling is erop gericht om het beste uit onszelf en uit elkaar te halen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld.

Leidende principes

Wij verwelkomen iedereen en zetten ons in voor onderling begrip en respect.
Wij benutten onze talenten om van en met elkaar te leren.
Wij richten de blik naar buiten en gaan in gesprek over wat wij zien en wie wij zijn.