Thema-avond ‘Zorg voor onze kinderen’

Thema-avond ‘Zorg voor onze kinderen’

Op donderdag 18 april a.s. is er een ouderavond op Broklede met als thema: “Wie kunnen we om advies vragen bij de zorg voor onze kinderen?”
In samenwerking met Kwadraad Schoolmaatschappelijk Werk bespreken we een paar onderwerpen waar we als gezinnen mee te maken kunnen hebben. Vaak zijn we in staat om er binnen het gezin goed mee om te gaan. Soms is het lastiger en kunnen we wel wat hulp gebruiken om te voorkomen dat problemen zich opstapelen en verergeren.
Deze avond is erop gericht om duidelijkheid te geven waar hulp, advies en ondersteuning geboden kan worden.
Als in een carrousel draaien we in groepen langs vier lokalen, waarin de thema’s elke keer aan bod komen. Iedere groep besteedt 20 minuten aan elk thema, dat wordt ingeleid door een professionele zorgverlener en waar ruimte is voor vragen en onderling contact. De avond start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om een glas met elkaar te drinken.
De thema’s:
1.
Middelengebruik: inleiding door een jongerenwerker van Jeugd-Punt. Welke (verslavende) middelen worden momenteel gebruikt? Waar moet je op letten bij vermoedens van gebruik? En hoe ga je het gesprek hierover aan met je kind?
Jeugd-Punt zet zich in om jongeren te ondersteunen op hun ontdekkingsreis richting volwassenheid.
2.
Opvoeding in geldzaken; hoe doe je dat als ouder/verzorger? Carla Wolf van Stichting Leef! adviseert hoe je jongeren opvoedt in de omgang met geld en bewust maakt van jongeren van de risico’s van het maken van schulden. Als ouder/verzorger blijf je financieel verantwoordelijk tot het kind 21 jaar is.
3.
Schoolmaatschappelijk werk en schoolcoaching: inleiding door Marianne van Voorthuizen van Kwadraad en Esther van Rooijen van Jeugd-Punt over het contact met ouders/verzorgers en werken vanuit de driehoek. Deze organisatie ondersteunt mensen bij dagelijkse leefproblemen. Dit komt ook voor bij onze leerlingen. Denk hierbij aan eenzaamheid, faalangst, rouwverwerking en werken aan een positief
Breukelen, 03-04-2024
zelfbeeld. Wat doet de
schoolmaatschappelijk werker en wat doet de schoolcoach van Jeugd-Punt?
4.
Oudercontact bij neurodivergentie: vanuit ouders/verzorgers komen signalen dat er behoefte is aan contact met andere ouders/verzorgers van kinderen die zich anders lijken te ontwikkelen dan gemiddeld. Begrippen als ADHD, autisme, ADD, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit worden gezamenlijk ook wel neurodivergentie genoemd. Onderling contact kan ouders/verzorgers helpen door ervaringen te delen en/of adviezen door te geven. Op deze thema-avond gaat het vooral om u als ouder/verzorger en wat u kan helpen om er beter mee om te gaan? De ouderraad geeft de initiatiefnemers hiervoor graag de mogelijkheid te inventariseren.
U bent als ouders en verzorgers allemaal van harte welkom op deze avond. Het is niet nodig dat u zich herkent in situaties zoals hierboven beschreven. Ook als uw gezin geen behoefte heeft aan advies of ondersteuning kunt u natuurlijk aan deze avond deelnemen.

Meld u hier aan.

Mocht u vragen hebben over de thema’s of de ouderraad, dan kunt u mailen aan: ouderraad@broklede.nl
We zien u graag op 18 april.

Reünie – mailadressen

Reünie – mailadressen

Op 3 april is er een 1e bericht uitgegaan naar degenen die zich hebben aangemeld voor de reünie op 1 juni a.s.
Een klein aantal berichten is niet afgeleverd omdat het mailadres onjuist is. Heb je je aangemeld en geen bericht ontvangen, stuur dan een berichtje naar reunie@broklede.nl.
Toneelvoorstellingen

Toneelvoorstellingen

De aula heeft flink op zijn kop gestaan: alle 4e-jaars leerlingen hadden per klas een uitvoering van een toneelvoorstelling als opdracht voor het vak CKV/GLC. Ze moesten niet alleen acteren, maar ook de regie, decor- en kostuumontwerp, licht en geluid, marketing en productie lag bij de leerlingen. Bij de opvoeringen de derdeklassers aanwezig als publiek. Leerlingen van 4Ve, 4Vf en 4Ha hebben er ook nog voor gekozen om ’s avonds voor de ouders op toneel te staan. Wij zijn ontzettend trots op hen en blij met de mooie resultaten! Wij danken ook alle collega’s van het OOP die met veel geduld onze leerlingen geholpen hebben.   

PWS presentaties op Nyenrode

PWS presentaties op Nyenrode

Op donderdagavond 29 februari jl. hebben 17 leerlingen uit 6 vwo hun profielwerkstuk gepresenteerd in het kasteel op het landgoed Nyenrode.
Deze leerlingen hebben in de afgelopen maanden het pws gemaakt onder supervisie van de Nyenrode Business Universiteit.Het was een mooie avond, waar we als Broklede trots op mogen en moeten zijn. Er waren veel trotse ouders, vrienden, bekenden en medewerkers van Broklede en Nyenrode aanwezig.
We zijn trots op wat de leerlingen hebben gemaakt, maar vooral ook op de manier waarop zij met verve de onderzoeken hebben gepresenteerd. De trots is niet alleen van onze kant maar ook medewerkers van Nyenrode waren onder de indruk van de prestaties. Suus, Lesley en Annabelle hebben de ‘Nyenrode PWS Award’ gewonnen omdat hun pws het beste aansluit bij de kernwaarden van Nyenrode.
Ook de Var had aandacht voor deze bijzondere samenwerking, lees hieronder het artkel.
Examenleerlingen Broklede presenteren profielwerkstuk op universiteit Nyenrode – VARnws Stichtste Vecht