Agenda

Datum/Tijd Agendapunt
01-03-2024
Kijkje in de keuken ouders/verzorgers huidige brugklassers
06-03-2024 t/m 12-03-2024
Driehoeksgesprekken - 45 minuten rooster
12-03-2024 t/m 15-03-2024
CKV-voorstellingen 4e leerjaar
20-03-2024 t/m 26-03-2024
SE 3 - 5h, 6v
21-03-2024
Kangoeroewedstrijd wiskunde 6e, 7e lesuur
22-03-2024
STUVO 4h
22-03-2024
STUVO 4v
22-03-2024 t/m 29-03-2024
Uitwisseling Chartres op Broklede
29-03-2024 t/m 01-04-2024
Goede Vrijdag / Pasen
09-04-2024
Ontwikkelmiddag - leerlingen vrij na het 5e lesuur
1 2 3