Leerling­begeleiding
Leerlingen op Broklede worden tijdens hun schoolloopbaan op verschillende momenten en door diverse mensen begeleid. De (klassen)mentor vormt de spil van deze begeleiding. De meeste leerlingen hebben genoeg aan de algemene begeleiding, studie- en leefstijlbegeleiding. Een deel van de leerlingen heeft meer ondersteuning nodig. Binnen school is er specifieke leerlingbegeleiding aanwezig. Als de problematiek meer expertise vergt, kan de leerling en/of de school specialistische ondersteuning krijgen buiten de school. De zorgcoördinator neemt hiertoe in samenwerking met ouders het initiatief.