2e editie Broklede Courant

2e editie Broklede Courant

Daar is ie dan….. de 2e editie van de vernieuwde schoolkrant, de Broklede Courant. Wat heeft de redactie weer hard gewerkt om er een superleuke krant van te maken.
En wat een mooie bijdrage van enkele basisschoolleerlingen tijdens het Open Huis.

Klik op onderstaande de foto om de krant te lezen.

Inspiratiedag

Inspiratiedag

Op 16 februari a.s. staat de inspiratiedag op het programma.
Een programma vol met inspirerende activiteiten. Een aantal ‘oude’ gasten komt terug, zoals de Freezing Physics Show, robotvoetbal, planetarium, gamerooms en de discovery truck. Onder de nieuwkomers bevinden zich o.a. activiteiten op het gebied van kweekvlees, motion design, een klankkunstenaar, 17e eeuw schrift en ook de telefoon speelt op diverse manieren een rol.

Onder de tientallen sprekers bevinden zich o.a. oud-leerlingen, een CFO van Ajax, schrijfster Marianne Bruijn, een docent van de Hogeschool, een arts en ‘onze eigen’ Christel Wets. Een dag om naar uit te kijken!
Ook onze leerlingen inspireren elkaar op de markt, met o.a. muziek, line-dance, info over de GSA en hoe je als jongere een eigen bedrijf start/runt.

‘Kijkje in de keuken’

‘Kijkje in de keuken’

Op Broklede zijn we trots op onze school en wat wij samen bereiken met en voor onze leerlingen. We willen daarom graag met ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 delen hoe een ‘normale’ schooldag op Broklede er uitziet en hoe het er bij ons aan toe gaat. Vandaar het initiatief ‘een kijkje in de keuken voor ouders/verzorgers’.’ Het programma vindt plaats tussen 09.00 en 10.00 uur.

Op vrijdag 10 februari en op vrijdag 10 maart 2023 ontvangen we graag ouders/verzorgers van geïnteresseerde 8e groepers.

Aanmeldformulier voor deelname aan ‘kijkje in de keuken’.

Onder het tabblad groep 8-voorlichtingsmateriaal leest u meer over onze school.

Politiek bezoek voor 6 vwo

Politiek bezoek voor 6 vwo

Op woensdag 25 januari jl. waren Peter van Dam (D66) en Lukas Burgering (PvdA), namens hun partijen de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Stichtse op bezoek bij de leerlingen uit 6vwo die het vak maatschappijwetenschappen volgen. Het doel van het bezoek was om de leerlingen kennis de laten maken met het functioneren van politiek op gemeentelijk niveau en tegelijk de debatvaardigheden van leerlingen toe te passen. Leerlingen gingen met elkaar in debat over een onderwerp waarbij zij willekeurig werden ingedeeld als voor- en tegenstanders. Zij moesten argumenten voor dan wel tegen bedenken en tegelijk bedenken wat de reactie van de andere groep hierop kon zijn. Het was een geanimeerde les waarbij leerlingen uit eerste hand konden leren van politici. 

Jr. Speaking Contest

Jr. Speaking Contest

Deze week werd de jaarlijkse Junior Speaking Contest gehouden. Zeven leerlingen uit het 2e en 3e jaar thavo en tvwo deden mee. De jury het moeilijk want het niveau lag enorm hoog. Manou Mahler uit jaar 3 en Pepijn Eikelenboom uit jaar 2 zijn gekozen om onze school te representeren op de regionale ronde in Zoetermeer. Wij wensen hen heel veel succes en zijn super trots op alle deelnemers!

Open Huis goed bezocht

Open Huis goed bezocht

Het Open Huis is zeer goed bezocht en we kregen veel positieve reacties over de opzet, persoonlijke aandacht, informatieverstrekking en activiteiten.

Dit alles is natuurlijk tot stand gekomen dankzij onze gemotiveerde, enthousiaste leerlingen en collega’s.

Een terugblik d.m.v. deze diapresentatie.