Mini PWS scheikunde 5v

Datum/Tijd
Datum: 08-04-2021

Verdeeld over 2 groepen. 
Een groep in de ochtend en een groep in de middag.