lesjesmiddag 8e groepers

Datum/Tijd
Datum: 18-01-2024

Wij verwachten de aangemelde kinderen om 14.45 uur in de centrale hal van onze school.
Daar maken we groepjes loopt iedereen onder begeleiding naar een lokaal waar vanaf 15.00 uur de lesjes gegeven worden.
De middag eindigt om 16.30 uur.