Kijk-en luistertoetsen 5h, 6v

Datum/Tijd
Datum: 22-01-2024 t/m 29-01-2024

22 januari: 5h-Du
23 januari: 6v-Du
24 januari: 5h-En
25 januari: 6v-Fa
26 januari: 6v-En
29 januari: 5h-Fa