Fietsexcursies aardrijkskunde 2e leerjaar

Datum/Tijd
Datum: 12-05-2022 t/m 13-05-2022

2h, 2h/v, 2v: dagelijkse fietsexcursie volgens klassenindeling