Excursie aardrijkskunde – 3h (onder voorbehoud)

Datum/Tijd
Datum: 26-01-2022

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.