Aanmelden onderbouw

Voor havo, havo/vwo en vwo bieden we plaatsingsgarantie op basis van het basisschooladvies.
Voor tweetalig vwo geldt dat wellicht niet iedereen geplaatst kan worden in de tweetalige stroom. Dat hangt af van het aantal aanmeldingen.
Lotingsprocedure tweetalig onderwijs
Wie eventueel uitgeloot wordt, bieden we een plaats in onze reguliere stroom.

Procedure naar het VO – Stichtse Vecht 2023-2024

De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.
Op naarhetvo.nl kunt u de informatie die u van de basisschool krijgt nalezen. In het menu voor ouders vindt u handige links en veelgestelde vragen. Een overzicht van cijfers over de overstap vindt u onder naarhetvo.nl/procedure.

Ouderinformatie Utrecht en Stichtse Vecht
Dit informatieblad is voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8.

Definitieve procedure toelating 1e leerjaar – 2024-2025