Worldweek tweetalig onderwijs – onderbouw

1 feb 2022

In de week van 7 februari staat het lesaanbod in de onderbouw van het tweetalig onderwijs in het teken van “worldweek”. De leerlingen werken deze week tijdens de lessen volgens een vast thema per leerjaar. Vanuit het Nuffic, de overkoepelende organisatie voor tweetalig onderwijs, wordt ons gevraagd een overstijgend project aan te bieden, wat wij op de volgende manieren vorm hebben gegeven:

  • De eerste klassen gaan aan de gang met het thema “refugees”, vluchtelingen. Helaas nog steeds een actueel thema, dat door de verschillende vakken wordt bekeken.
  • In het tweede leerjaar gaan de groepen bezig met “slavery”. Hierbij gaan we in op de geschiedenis maar er gaat ook aandacht uit naar de moderne slavernij.

In beide leerjaren wordt gebruikt gemaakt van allerlei manieren om deze onderwerpen uit te werken. Denk aan documentaires, poëzie, journaals, werkstukken en presentaties. Dit zorgt voor verdere versterking van het Engels omdat de output, het gebruik van de taal op allerlei manieren gebruikt wordt.

  • In het derde leerjaar gaat het iets anders. De klassen hebben maandag, donderdag en vrijdag les volgens rooster, maar zijn dinsdag en woensdag bezig met de zogenaamde SDG’s , de Sustainable Development Goals. Onder leiding van 3 mensen van Global Exploration onderzoeken zij via workshops, masterclasses, escaperooms en nog veel meer wat dit is en hoe er aan oplossingen voor klimaatverandering kan worden gewerkt.

Alle informatie is te volgen op Worldweek Broklede.

Het wordt een inspirerende week met veel nieuwe inzichten!