Kansen krijgen, kansen nemen – VU-PUC

9 jan 2022

Acht leerlingen volgden in het najaar 2021 naast hun reguliere programma op Broklede een masterclass aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze hebben dit met goed gevolg doorlopen en ontvingen daarvoor een certificaat. De schoolcoördinatoren VU-PUC feliciteren onze leerlingen van harte met het behaalde resultaat.
Deelname aan de masterclass is mogelijk gemaakt, omdat Broklede deel uitmaakt van het academische netwerk VU-PUC. Dit netwerk beoogt de doorstroom van vwo’ers naar de universiteit te bevorderen. Vwo’ers van Broklede krijgen hierdoor extra opleidingskansen naast hun reguliere programma.

De geslaagden volgden onderstaande masterclasses
– (Ont)vreemd koloniaal erfgoed
– De multinationale onderneming (2 leerlingen)
– Migratie en vluchtelingen
– Leven in een virtuele wereld
– Reken je rijk
– Oefenrechtbank
– Medische fysica