Aafke Bollema wint prijs

28 sep 2021

De NVOX (vaktijdschrift voor bètadocenten) heeft kortgeleden voor het in 2020 gepubliceerde artikel ‘Burgerschap bij de bètavakken’ de 1e prijs toegekend aan onze docente natuurkunde/scheikunde Aafke Bollema .
Zij heeft samen met 2 externe vakgenoten lesmateriaal ontwikkeld om het dagelijkse leven te koppelen aan lesmethodes.
Een prachtige waardering waar we als school erg trots op zijn!

Sinds 2006 zijn Nederlandse scholen bij wet verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Burgerschapsvorming moet jongeren de basiskennis, vaardigheden en houding bijbrengen die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in een pluriforme, democratische samenleving. Burgerschapsvorming is vastgelegd in de kerndoelen van de onderbouw en in de eindtermen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien worden burgerschapskennis en -vaardigheden getoetst op het centraal examen. Alle schoolvakken moeten hier een bijdrage aan leveren, dus ook de bètavakken.