Wij feliciteren onze deelnemers Pre Univercity College (PUC)

15 jun 2021

Interesse van leerlingen Broklede voor (master)classes Pre University College nog nooit zo groot als in Coronaschooljaar 2020-2021. 116 succesvolle deelnemers dit schooljaar!
In het voorjaar van schooljaar 2021 behaalden maar liefst 12 leerlingen een certificaat voor het succesvol deelnemen aan masterclasses via VU-PUC. In het najaar van 2020 werden zij voorafgegaan door vijf leerlingen die succesvol hun masterclass afsloten én door vijf leerlingen die succesvol deelnamen aan de cursus Be Prepared. Onze 96 6vwo’ers volgden bovendien drie classes om hun profielwerkstuk goed af te kunnen ronden en om goed onderzoek naar bronnen te kunnen doen. Van harte gefeliciteerd allemaal.
Een aantal vakdocenten maakten bovendien gebruik van de mogelijkheid tot ondersteuning door een Persoonlijk Assistent Leerkracht (PAL) van VU-PUC. VU-PUC was dus een zeer geslaagd project dit jaar.

Broklede is deelnemer van het academische netwerk VU-Pre University College, waardoor het voor leerlingen van Broklede mogelijk is deel te nemen aan classes die de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar de universiteit moeten bevorderen. Daarnaast vormt het deelnemen aan extra classes naast het regulier vwo-programma een extra uitdaging voor leerlingen die meer willen en kunnen. Mogelijk wordt ook de studiekeuze van de deelnemers gunstig beïnvloed.

De 12 geslaagden deelnemers voorjaar 2021

Naam Masterclass waarvoor de leerling gecertificeerd is
1.      Anna – Esmee I have a dream
2.      Ellis Graphic medicine, where comics and healthcare interact
3.      Kashia Oncologisch denken
4.      Lotfi Crime in the city
5.      Senna Crime in the city
6.      Kaylee Water en klimaatverandering
7.      Nico Leven in een virtuele wereld
8.      Anna Religiestress in de moderne samenleving
9.      Myrthe Waarnemen en illusies
10.   Mishael Oefenrechtbank
11.   Sophie Reken je rijk
12.   Valarie Reken je rijk

Wil je meer weten over VU-PUC?
Robin Bakker en Francis Kosterman zijn de schoolcoördinatoren VU-PUC. Zij beantwoorden graag vragen over VU-PUC.

Ook een kijkje op de website is de moeite waard. https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/pre-university-college/index.aspx