Veel succes!

17 mei 2021

We wensen alle examenleerlingen, docenten, leerlingen-/examensecretariaat, onderwijsassistenten en iedereen die ondersteunt heel veel succes de komende weken.
Zet ‘m op en heb vertrouwen!