Masterclasses najaar 2020

9 okt 2020

Masterclasses najaar 2020
Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit. Broklede is lid van het academisch netwerk van VU-PUC en mag daarom per masterclass een leerling deel laten nemen.
Deelname biedt leerlingen kans hun horizon te verbeteren, kennis te maken met universitair onderwijs, vrienden te maken met leerlingen van andere vo-scholen en een vermelding te maken op het curriculum vitae om de kans op deelname aan een studie te vergroten.
10 september 2020 zijn de leerlingen van 5vwo en 6vwo benaderd met het verzoek zich aan te melden voor deelname én met het verzoek om deelname te overleggen met ouders/verzorgers. Vraag er eens naar bij uw zoon/dochter. Aanmelden vóór 18 september a.s.

Aanbod van de 13 masterclasses najaar 2020 kijk ook eens op de website.
Medische geschiedenis
Follow the leader
Dyslexie hype of handicap
Erfenis van de slavernij
Illusies en waarnemen
Leven in een virtuele werkelijkheid
De digitale consument
Mobiliteit en economie
I have a dream
International management
Het bijzondere brein
Big data science
Chaos en dynamica

Vragen: Robin Bakker en Francis Kosterman zijn de schoolcoördinatoren voor dit project. Zij informeren u graag.